از سوی هیئت رئیسه مجلس صورت گرفت؛

اعلام وصول 7 طرح عادی در مجلس

هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، هفت طرح عادی نمایندگان را اعلام وصول کرد.
تصویر اعلام وصول 7 طرح عادی در مجلس

به گزارش پرسون، در ادامه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: با رأی نمایندگان کمیسیونی برای بررسی طرح های دوفوریتی تشکیل شد.

وی افزود: این کمیسیون در جلسات متعدد طرح های دوفوریتی را با حضور طراحان مورد بررسی قرار داد. تعدادی از نمایندگان همکاری زیادی انجام دادند تا بسیاری از طرح های دوفوریتی به طرح های عادی تغییر عنوان یابند.

نایب رئیس مجلس تصریح کرد: بر این اساس ۷ طرح عادی از سوی هیئت رئیسه مجلس به شرح زیر اعلام وصول می شود:

۱-طرح اصلاح حوزه های انتخابیه دارای پنج شهرستان

۲-طرح استقلال آب و فاضلاب روستایی از آب و فاضلاب شهری

۳-طرح استفساریه صندوق ذخیره فرهنگیان، موضوع تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه

۴-طرح اصلاح ماده ۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

۵-طرح نحوه پرداخت غرامت خسارت دیدگان بیمه کشاورزی

۶-طرح استفساریه ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی

۷-طرح الحاق یک بند به تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در املاک دولتی و شهرداری ها

339141