عاشقانه جدید فرشته حسینی برای نوید محمدزاده

فرشته حسینی برای همسرش نوید محمدزاده در صفحه شخصی خود در اینستاگرام پُست جدیدی منتشر کرد.

تصویر عاشقانه جدید فرشته حسینی برای نوید محمدزاده

به گزارش پرسون، فرشته حسینی بازیگر سینمای ایران برای همسرش نوید محمدزاده، یک پست در صفحه شخصی خود در اینستاگرام منتشر کرد.

334101