واکنش شریفی‌نیا به عذرخواهی فریبا کوثری

محمدرضا شریفی‌نیا نسبت به عذرخواهی فریبا کوثری، بازیگر سریال مختارنامه به‌علت بازپخش مکرر این مجموعه واکنش نشان داد.
تصویر واکنش شریفی‌نیا به عذرخواهی فریبا کوثری

به گزارش پرسون، محمدرضا شریفی‌نیا در واکنش به عذرخواهی فریبا کوثری گفت: موافق حرف ایشان نیستم. این همه شبکه داریم چه اشکالی دارد مختارنامه را هر سال یکی دو شبکه پخش کنند! ؟ توصیه می‌کنم هر سال این سریال را تماشا کنید.

332934