اسکوتر سواری خواننده مشهور

سیروان خسروی عکسی از اسکوتر سواری در یک پارک در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرد.
تصویر اسکوتر سواری خواننده مشهور

به گزارش پرسون، عکسی از اسکوتر سواری سیروان خسروی در یک پارک که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

عکس زیر «سیروان خسروی» در یک روز تابستانی در حال اسکوتر سواری با عینک آفتابی در پارک است.

329815