325611

توییت جدید رضایی در خصوص مشکل خوزستان

تصویر توییت جدید رضایی در خصوص مشکل خوزستان
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای بررسی و پیگیری میدانی مشکلات مردم خوزستان به این استان رفت.

به گزارش پرسون، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در توئیتی نوشت: امروز در خوزستان هستم و از نزدیک پیگیر وعده هایی که مسئولان در تهران برای حل مشکلات مردم شریف و صبور استان داده اند خواهم بود. مشکلات خوزستان باید به صورت بنیادین حل شود. تصمیات مقطعی چاره ساز نیست.

محسن رضایی در خوزستان /از نزدیک پیگیر وعده ها هستم

| 325611