325470

تحلیل تکنیکال اتریوم؛ سه شنبه 29 تیر

تصویر تحلیل تکنیکال اتریوم؛ سه شنبه 29 تیر
اتریوم مشخصاً یک مسیر نزولی را بالاتر از سطح 1950 دلار دنبال می کند. قیمت اتر، حمایت 1900 دلاری را شکست و کاملاً پایین تر از میانگین متحرک ساده ساعتی 100 قرار گرفت.

به گزارش پرسون، روند کاهش قیمت حتی تا زیر حمایت 1850 دلار و 1800 دلار ادامه یافت. پایین ترین سطح قیمت در حدود 1722 دلار تشکیل شده است و در حال حاضر نشانه هایی از کاهش بیشتر آن در کوتاه مدت به چشم می خورد. در روند صعودی، اولین مقاومت در نزدیکی سطح 1770 دلار خواهد بود.

سطح اصلاحی 23.6٪ فیبوناچی حاصل از حرکت نزولی سقف نوسانی 1920 دلار به کف قیمت 1722 دلار نیز نزدیک به 1770 دلار واقع است. مقاومت بعدی نزدیک به سطح 1800 دلار قرار دارد. در نمودار ساعتی جفت ارز ETH/USD یک خط روند نزولی اصلی با مقاومتی در حدود 1820 دلار در حال تشکیل است.

این خط روند نزولی به سطح اصلاحی 50% فیبوناچی حرکت نزولی 1920 دلار به 1722 دلار نزدیک است. برای ورود به یک منطقه مثبت، قیمت باید از سطوح مقاومت 1800 و 1820 دلار عبور کند.

شکست قاطع قیمت بالاتر از مقاومت خط روند می تواند آغازگر حرکت به سمت سطح 1950 دلار باشد. در این حالت، مقاومت بعدی نزدیک منطقه 2000 دلاری پیش روی گاوها قرار خواهد گرفت.

اگر اتریوم نتواند سطوح بالاتر از 1770 و 1820 دلار را بازیابی کند، می تواند به روند نزولی خود ادامه دهد. اولین حمایت در این روند نزولی نزدیک به سطح 1720 دلار می باشد.

اولین حمایت اصلی نیز نزدیک به سطح 1650 دلار به کمک اتر خواهد آمد. اگر این رمزارز پیشرو نتواند بالاتر از حمایت 1650 دلاری باقی بماند، احتمال ریزش آن تا حمایت 1600 دلاری قوت می گیرد. هرگونه کاهش بیشتر می تواند زمینه سقوط به سمت منطقه حمایتی 1500 دلار را در کوتاه مدت فراهم کند.

اندیکاتورهای تکنیکال

MACD ساعتی برای جفت ارز ETH/USD کم کم در منطقه نزولی شتاب می گیرد.

RSI ساعتی برای جفت ارز ETH/USD در حال حاضر نزدیک به سطح 20 است.

حمایت اصلی: 1650 دلار

مقاومت اصلی: 1820 دلار

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با رسانه پرسون نمی‌باشد.

منبع: newsbtc

| 325470