325037

کوشک باغ هنر مرکز تخصصی هنرهای اصیل ایرانی افتتاح شد

تصویر کوشک باغ هنر مرکز تخصصی هنرهای اصیل ایرانی افتتاح شد
با حضور وزیر ارشاد، شهردار تهران، معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، اعضای شورای شهر و مدیرعامل اراضی عباس‌آباد کوشک باغ هنر مرکز تخصصی هنرهای اصیل ایرانی افتتاح شد.

به گزارش پرسون، کوشک باغ هنر روز گذشته با حضور وزیر ارشاد، شهردار تهران، معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، اعضای شورای شهر و سید محمدحسین حجازی مدیر عامل اراضی عباس آباد افتتاح شد.

پیروز حناچی شهردار تهران در این مراسم گفت: معماری ایرانی بنای کوشک هنر بر پایه چهار اصل از جمله مردم‌داری، گریز از بیهودگی، نیایش و استفاده از مصالح بوم‌آورد استوار شده است. هر ساختمانی که این اصول را رعایت کند، صرف‌نظر از مصداق‌های آن، جزو معماری ایرانی اسلامی به شمار می‌آید. این نوع معماری ریشه در معماری ساسانی دارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در این آیین گفت: کوشک باغ هنر باید به جایگاه برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و هنری و حوزه فعالان هنر تبدیل شود و فرصتی را برای ارائه فرهنگ با برگزاری هفته هنر ایجاد کند.

در ادامه حجازی مدیرعامل اراضی عباس آباد اظهار کرد: قرار است کوشک باغ هنر این جلوه گاه هنر اصیل ایران علاوه بر هنر ارائه‌دهنده آموزش هنر باشد.

وی افزود: این کوشک چهار راهی است که ادب و هنر را به هم پیوند داده است.

| 325037