308164

راننده اتوبوس حامل خبرنگاران بازداشت شد

تصویر راننده اتوبوس حامل خبرنگاران بازداشت شد
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی از بازداشت راننده اتوبوس حامل خبرنگاران خبر داد.

به گزارش پرسون، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی گفت: راننده اتوبوس حامل خبرنگار جهت بررسی‌های بیشتر بازداشت شده و تحقیقات همه جانبه برای مشخص شدن علت حادثه در حال انجام است.

او افزود: متعاقب تماس رییس حوزه ریاست قوه دستورات لازم به رییس دانشگاه علوم پزشکی در‌خصوص روند درمان واقدامات سریع وعاجل جهت مداوای مصدومین صادر شد.

| 308164