308032

تکنولوژی در خدمت بشر؛

اقدام هوشمندانه این کشور برای خنک کردن هوا

تصویر اقدام هوشمندانه این کشور برای خنک کردن هوا
کف خیابانی در قطر، کولر گذاشته شده تا گرمای ۴۵ درجه را به دمای ۲۳ درجه تبدیل کند. این اقدامات خبر از آمادگی قطر برای میزبانی از رقابت‌های جام جهانی 2022 می‌دهد.

| 308032