307933

دلار 24 هزار و 255 تومان شد +جدول

تصویر دلار 24 هزار و 255 تومان شد +جدول
امروز با شروع معاملات ارزش دلار ریزش و سایر ارزها روندی افزایشی داشتند.

به گزارش پرسون، امروز چهارشنبه 2 تیر ماه 1400 قیمت دلار در بازار آزاد با 120 ریال کاهش، به 24 هزار و 255 تومان رسیده است. طی معاملات امروز، 243,340 بیشترین مقدار و 243,190 نیز کمترین رقمی است که برای دلار پیش بینی می شود. قیمت یورو افزایش 1470 ریالی نسبت به روز گذشته به 28 هزار و 503 تومان رسیده است.

| 307933