304622

زلزله شوقان خراسان شمالی را لرزاند

تصویر زلزله شوقان خراسان شمالی را لرزاند
حوالی ساعت 19عصر جمعه 21خرداد زلزله شوقان خراسان شمالی را لرزاند

به گزارش پرسون از خراسان شمالی،زلزله در حوالی شوقان؛

بزرگی: 4.3

محل وقوع: استان خراسان شمالی - حوالی شوقان

تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1400/03/21 19:01:09

طول جغرافیایی: 56.64

عرض جغرافیایی: 37.26

عمق زمین‌لرزه: 10 کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:

24 کیلومتری شوقان (خراسان شمالی)

25 کیلومتری سنخواست (خراسان شمالی)

28 کیلومتری قاضی (خراسان شمالی)

| 304622