304270

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی شرکت بیمه کارآفرین

تصویر آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی شرکت بیمه کارآفرین
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه کارآفرین (سهامی عام) دعوت به عمل می آید، در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام این شرکت که در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ حضور به هم رسانند.

به گزارش پرسون، در راستای اجرای ماده 95 اصلاحیه قانون تجارت و پیرو آگهی های دعوت از داوطلبان عضویت در هیاًت مدیره شرکت بیمه کارآفرین به شماره های 27788 مورخ 1399/12/11 و 27808 مورخ 1400/01/19 و مجوز اخذ شده از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره 1400/602/40860 مورخ 1400/03/17، بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه کارآفرین (سهامی عام) به شماره ثبت 200845 و شناسه ملی 10102425969 دعوت به عمل می آید، در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام این شرکت که در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1400/03/29 در محل قانونی شرکت واقع در میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه هفدهم (بهزاد شفق)، پلاک 5 (سالن کنفرانس بیمه کارآفرین) برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیاًت مدیره

سهامداران و یا وکلای قانونی آنان جهت دریافت برگه ورود به جلسه می توانند در ساعت اداری روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 1400/03/25 و 1400/03/26 به نشانی دفتر مرکزی بیمه کارآفرین واقع در میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه هفدهم (بهزاد شفق)، پلاک 5 اداره امور سهام مراجعه نمایند.

ضروری است مستندات موید نمایندگی، وکالت، ولایت و یا قیومت را حداقل سه روز اداری قبل از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به اداره امور سهام در قبال اخذ رسید تحویل شود.

با توجه به الزامات قانونی در خصوص ثبت صورت حاضرین در جلسه مجمع مذکور همراه داشتن اصل کارت ملی برای سهامداران، وکلا و نمایندگان آنان جهت حضور در مجمع الزامی بوده و همچنین نمایندگان اشخاص حقوقی میبایست اصل معرفی نامه با سربرگ شخصیت حقوقی که به امضای مجاز و ممهور به مهر شرکت را جهت حضور در مجمع ارائه نمایند.

لازم به یادآوری است که نشست مجمع به صورت مستقیم از طریق آدرس زیر قابل مشاهده می باشد.

https://www.aparat.com/karafarininslive/live

بازرسی قانونی شرکت بیمه کارآفرین (سهامی عام)

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی)

| 304270