304185

واکنش مجری مناظره به شوخی‌ها در فضای مجازی

تصویر واکنش مجری مناظره به شوخی‌ها در فضای مجازی
مرتضی حیدری درباره شوخی فضای مجازی با مناظره‌ها و تصویری که از منتشر شدن مجموعه سوالاتش در ۱۰ دوره منتشر شده، معتقد است نمک فضای مجازی به همین چیزهاست؛ البته هنوز که ۱۰ دوره نگذشته تا بتوانند مجموعه سوالات را منتشر کنند.

به گزارش پرسون، مرتضی حیدری در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون اتفاق افتاده که کاندیداهای ریاست جمهوری با او به عنوان مجری مناظره تماس بگیرند و درباره سوال‌های مناظره بپرسند؟ گفت: «نه؛ تاکنون که همچنین موردی نبوده است.»

مجری مناظره‌های انتخاباتی در واکنش به منتشر شدن محتوایی در فضای مجازی، تحت عنوان مجموعه سوالات مرتضی حیدری طی ۱۰ دوره، گفت: «نمک فضای مجاز به همین چیزهاست؛ هنوز که ۱۰ دوره نشده است.»

حیدری در ویدئوی کوتاهی که توسط سازمان صداوسیما در فضای مجازی منتشر شده است، همچنین پیش‌بینی کرد که دومین مناظره از سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بهتر و پربیننده‌تر از مناظره قبلی خواهد بود و در این زمینه گفت: «هر چه به روز انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم، صف آرایی نامزدها و طرفدارانشان و توجه مردم به موضوعات انتخاباتی بیشتر می‌شود.»

او در پایان گفت: «امیدوارم مردم از تماشای مناظره لذت ببرند و مهم‌تر از آن این مناظره‌ها به انتخاب بهتر مردم کمک کند.»

| 304185