303996

قتل خواهر هنگام ضبط ویدئوی اینستاگرامی!

تصویر قتل خواهر هنگام ضبط ویدئوی اینستاگرامی!
زن جوانی که به خواهر خود هنگام ضبط یک ویدئوی جنجالی برای اینستاگرام شلیک کرده بود بازداشت شد.

به گزارش پرسون، "تانیریا هولت"۲۴ ساله به همراه خواهر و دو تن از دوستانش در خودرویی در حال ضبط ویدئو با اسلحه ای پر بوده و برای جذاب تر کردن ویدئو اسلحه را مقابل سر خواهرش گرفته و درهمین زمان تیر به طور تصادفی از اسلحه خارج و به سر خواهر ۱۸ ساله اش برخورد کرده است.

بر اساس گزارش های پلیس آتلانتای آمریکا با بروز این حادثه ماموران پلیس در محل حاضر و این زن جوان را به جرم تیراندازی غیر عمد به خواهرش بازداشت کردند.
سخنگوی پلیس بیان کرد که دختر زخمی به بیمارستان منتقل و تحت مراقبت پزشکان قرار گرفت در صورت مرگ این دختر ۱۸ ساله ،خواهرش با اتهام قتل روبروست.

| 303996