303995

آخرین زمان برای حذف و اضافه بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری اعلام شد

تصویر آخرین زمان برای حذف و اضافه بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری اعلام شد
بر اساس اعلام روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری، مهلت حذف و اضافه بیمه تکمیلی درمان (آتیه سازان حافظ) تا ساعت 24 روز دوشنبه 31 خرداد ماه 1400 است.

به گزارش پرسون، بر اساس اعلام روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری، مهلت حذف و اضافه بیمه تکمیلی درمان (آتیه سازان حافظ) تا ساعت 24 روز دوشنبه 31 خرداد ماه 1400 است.

بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشترک صندوق بازنشستگی کشوری که تاکنون موفق به حذف یا اضافه کردن این خدمت برای خود یا افراد تحت تکفل نشده‌اند، می‌توانند به‌صورت غیرحضوری به درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی sabasrm.ir بخش بیمه تکمیلی درمان مراجعه و درخواست خود را ثبت یا تغییر دهند.

این امکان در نرم افزار تلفن همراه صبا و همچنین دفاتر پیشخوان دولت نیز میسر است؛ میزان سهم ماهانه بازنشستگان و وظیفه بگیران عزیز برای استفاده از بیمه تکمیلی درمان، برای هر نفر 30 هزار تومان و بدون تغییر نسبت به سال‌های گذشته است.

| 303995