303512

دلار گران شد +جدول

تصویر دلار گران شد +جدول
در معاملات امروز قیمت تمامی ارزها روندی افزایشی داشتند.

به گزارش پرسون، امروز دوشنبه 17 خرداد ماه 1400 قیمت دلار در بازار آزاد با 90 ریال افزایش، به 23 هزار و 442 تومان رسیده است. طی معاملات امروز، 234,440 بیشترین مقدار و 234,240 نیز کمترین رقمی است که برای دلار پیش بینی می شود. قیمت یورو با افزایش 3970 ریالی نسبت به روز گذشته به 28 هزار و 595 تومان رسیده است.

| 303512