302492

لقب جدید برای مهدی طارمی

تصویر لقب جدید برای مهدی طارمی
مهاجم تیم ملی کشورمان و عضو باشگاه پورتو پرتغال آماده ترین بازیکن قاره کهن لقب گرفت.

به گزارش پرسون، نظرسنجی کنفدراسیون فوتبال آسیا برای انتخاب آماده ترین بازیکن قاره کهن پیش از آغاز مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 به پایان رسید.

مهدی طارمی ستاره تیم ملی کشورمان و عضو باشگاه پورتو با کسب 75 درصد آراء با قاطعیت به عنوان آماده ترین بازیکن قاره کهن انتخاب شد. در این نظرسنجی 8 بازیکن تیم های ملی مختلف حضور داشتند که در نهایت ستاره ایرانی برنده این رقابت شد.

| 302492