290335

سالروز آزادسازی خرمشهر، روز مقاومت، ایثار و پیروزی مبارک باد

تصویر سالروز آزادسازی خرمشهر، روز مقاومت، ایثار و پیروزی مبارک باد

به گزارش پرسون، گرامی باد، سوم خرداد ماه، سالگرد حماسه آزادی و فتح خرمشهر، روز مقاومت، ایثار و پیروزی.

این روز روز فتح ارزش ها است ؛ ارزشهایی که برای تثبیت آن جان‌های معزز و معظمی نثار شد و ایران و ایرانی ، غیرت خود را به جهانیان ثابت کرد و نشان داد که در برابر تجاوز خاموش نایستاده است و باید به نحو شایسته محافظت و به نسلهای جدید انتقال داده شود.

رسانه پرسون

| 290335