289659

دلار 2190 ریال صعود کرد+ جدول

تصویر دلار 2190 ریال صعود کرد+ جدول
امروز تمامی ارزها با روندی افزایشی معاملات خود را آغاز کردند.

به گزارش پرسون، امروز پنجشنبه 30 اردیبهشت ماه 1400 قیمت دلار در بازار آزاد با 2190 ریال افزایش، به 22 هزار و 398 تومان رسیده است. طی معاملات امروز، 225,380 بیشترین مقدار و 221,720 نیز کمترین رقمی است که برای دلار پیش بینی می شود. قیمت یورو با افزایش 2410 ریالی نسبت به روز گذشته به 27 هزار و 173 تومان رسیده است.

| 289659