289317

عضو هیأت مدیره بانک مسکن اعلام کرد:

تسهیلات 2 هزار میلیارد ریالی به دولت برای تامین سیمان

تصویر تسهیلات 2 هزار میلیارد ریالی به دولت برای تامین سیمان
علمداری از پرداخت تسهیلات 2 هزار میلیارد ریالی برای تامین سیمان به دولت خبر داد..

به گزارش پرسون، عضو هیأت مدیره بانک مسکن اعلام کرد: به دنبال درخواست وزارت راه و شهرسازی برای دریافت تسهیلات به منظور تامین سیمان مورد نیاز این وزارتخانه برای اجرای برخی پروژه های عمرانی، تاکنون 2 هزار میلیارد ریال تسهیلات از سوی بانک مسکن به این وزارتخانه و برای این منظور پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه این تسهیلات به دنبال درخواست وزارت راه وشهرسازی و به منظور کمک به تامین مالی هزینه سیمان مورد نیاز این وزارتخانه برای تسریع در روند اجرای پروژه های عمرانی پرداخت شده است، گفت: در پی دریافت مجوز از سوی وزارت راه وشهرسازی از سازمان برنامه وبودجه وهمچنین دریافت مجوز از سوی بانک مسکن از بانک مرکزی، با درخواست این وزارتخانه به منظور پرداخت 2 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای تامین و تهیه سیمان مورد نیاز در اجرای پروژه های عمرانی نظیر ساخت پل و ... موافقت شد و تا از این طریق این وزارتخانه بتواند به منابعی فراتر از آنچه در بودجه سنواتی خود برای تامین سیمان به آن دسترسی دارد، دست پیدا کند.

محمدحسن علمداری افزود: وزارت راه و شهرسازی مانند سایر وزارتخانه ها و ارگان های دولتی برای تامین مبالغ مورد نیاز به منظور پرداخت هزینه های خود بودجه سنواتی محدودی در اختیار دارد و نمی تواند در یکسال از ارقام سنگین برای تامین مایحتاج خود در اجرای پروژه های عمرانی استفاده کند. به همین دلیل با کسب مجوز از سازمان برنامه وبودجه در مواقع لزوم اقدام به دریافت تسهیلات می کند و سازمان برنامه و بودجه بخشی از بودجه سنواتی این وزارتخانه را در قالب اقساط تسهیلات دریافت شده به صورت سالانه به بانک بازپرداخت می کند. در واقع در مواقع لزوم منابع مالی مورد نیاز این وزارتخانه از طریق تسهیلات بانکی تامین می شود و در مقابل سازمان برنامه و بودجه سالانه بخشی از بودجه سنواتی این وزارتخانه را در قالب بازپرداخت تسهیلات دریافتی به بانک پرداخت می کند.

وی با بیان اینکه تاکنون تسهیلاتی بالغ بر 2 هزار میلیارد ریال از سوی بانک مسکن برای تامین سیمان مورد نیاز وزارت راه وشهرسازی پرداخت شده است، گفت: بازپرداخت این تسهیلات مطابق با ارقام بودجه وزارت راه وشهرسازی یک بازه زمانی 3 تا 4 ساله به طول می انجامد. به عبارت دیگر وزارت راه وشهرسازی برای تامین این میزان اعتبار از محل بودجه سنواتی خود ناچار به سپری کردن یک دوره سه تا چهار ساله بود که این مبالغ در بازه زمانی کوتاهی از سوی بانک مسکن برای تسریع در روند اجرای پروژه های این وزارتخانه تامین شد.

به گفته علمداری، مطابق با قانون، به منظور تضمین بازپرداخت این تسهیلات، تضمین نامه ای از سوی دولت و سازمان برنامه وبودجه به بانک مسکن ارائه می شود که حتی در صورت عدم بازپرداخت این تسهیلات، رقم تسهیلات پرداخت شده در قالب افزایش سرمایه بانک مسکن لحاظ می شود.

وی همچنین اعلام کرد: به تازگی وزارت راه و شهرسازی درخواستی مبنی بر اختصاص تسهیلات 5 هزار میلیارد ریالی برای تامین مالی تهیه میلگرد مورد نیاز در اجرای پروژه های عمرانی این وزارتخانه را ارائه کرده است که این درخواست نیز در دست اقدام قرار گرفته است. هم اکنون برای پرداخت این تسهیلات منتظر صدور مجوز از سوی باتک مرکزی و همچنین تضمین نامه سازمان برنامه وبودجه هستیم و بخش قابل توجهی از روندهای اداری کار طی شده است.

| 289317