288994

امروز 27 اردیبهشت؛

دلار 100 تومان گران شد +جدول

تصویر دلار 100 تومان گران شد +جدول
امروز قیمت تمامی ارزها به غیر از یورو روندی افزایشی داشتند.

به گزارش پرسون، امروز دوشنبه 27 اردیبهشت ماه 1400 قیمت دلار در بازار آزاد با 1070 ریال افزایش، به 22 هزار و 521 تومان رسیده است. طی معاملات امروز، 225,270 بیشترین مقدار و 224,050 نیز کمترین رقمی است که برای دلار پیش بینی می شود. قیمت یورو با کاهش 3680 ریالی نسبت به روز گذشته به 26 هزار و 387 تومان رسیده است.

| 288994