288406

موفقیت کشتی استان همدان در ادوار گذشته را مدیون زحمات مربیان سازنده هستیم

تصویر موفقیت کشتی استان همدان در ادوار گذشته را مدیون زحمات مربیان سازنده هستیم
کاظمی روشن پیشکسوت کشتی استان همدان راه برگشتن به دوران طلایی کشتی استان همدان را وفاق و همدلی خانواده این ورزش پر افتخار در استان عنوان کرد: اگر می خواهیم به آن روزهای سازنده نزدیک شویم باید مربیان، همچون شمع بسوزند و خود را عاشقانه وقف کشتی کنند.

عبدالله کاظمی‌روشن پیشکسوت کشتی استان همدان در راستای مسائل فنی کشتی استان و مقایسه با ادوار گذشته در گفت وگو با خبرنگار پرسون افزود: کشتی استان همدان در ادوار گذشته(دهه هفتاد و هشتاد) همیشه در سطح اول ایران بود به نحوی که نماینده فدراسیون کشتی برای برگزاری مسابقات انتخابی استان در مسابقات حضور داشت، که این سطح از حرفه ای بودن کشتی استان را مدیون زحمات مربیان سازنده و داورانی که در پیکره هیئت کشتی استان بودند.

وی ادامه داد: بعضی از آن‌ها در فدراسیون کشتی نیز جایگاهی داشتند و از همه مهم‌تر کشتی را برای ارزش دادن به خود ورزش استان می‌خواستند، به طور مثال در ملایر زنده یاد عموحاجی روزبهانی، محمد نظری،علی‌مراد رستمی، سعید گودرزی در نهاوند تورج ظفری، عزیز سیف، فرامرز سماوات در همدان؛ مرحوم میرابیان، رضا سامعی، مخدور، یلفانی، مخزنی، ترکمان، حسن یوسفی در اسدآباد غلام‌رضا موذن در تویسرکان ترابی و ... را داشتیم.
پیشکسوت کشتی استان همدان در ادامه با اشاره به نام تعدادی از کشتی‌گیران بزرگ استان گفت: نهاوند و ملایر هرکدام به تنهایی یک تیم ملی را داشتند و افتخارات استان همدان بودند و در همدان و شهرهای دیگر استان نیز مفاخری در سطح جهان و آسیا را داشتیم که تشکیل دهنده اقیانوس استعداد های کشتی استان همدان بودند و همگی در کشتی پهلوانی نیز صاحب عنوان بودند، اما در جامعه داوران بین المللی استان آقایان نعمت‌ا... رضایی، چلوییان، روزبهانی، چوبین، گیتی و در نسل جدید مهدی قهرمانی همگی در پیشرفت کشتی استان دخیل بودند.

عضو هیئت رئیسه هیئت کشتی استان همدان علت افت کشتی استان همدان را اینگونه عنوان کرد:کشتی همدان به یک‌باره همچون یک کِشتی طوفان زده در حال غرق شدن بود که برای نجاتش به حمیدرضا یاری گفتیم که کشتی را تحویل بگیرد و در حال حاضر باید وی را حمایت‌ کنیم تا بتوانیم به روز‌های اوج گذشته برگردیم.

وی افزود: راه برگشتن به دوران طلایی کشتی استان همدان بعد از داشتن همدلی در بین همه اهالی کشتی استان از دل و جان کار کردن مربیان سازنده چاره کار است و باید همچون مربیان بزرگ کشتی استان در ادوار گذشته با عشق کار کنند و همچون شمع آب شوند تا کشتی ما رشد کند و با نقد‌های غیر منصفانه و تند همدیگر را مورد هجمه قرار ندهند.
در ادامه کاظمی روشن در قالب پیشنهادی مبنی بر پیشرفت کشتی‌گیرانی همچون حاجیلویان که به تازگی به تیم ملی راه پیدا کرده‌اند عنوان کرد: باید مسئولین ما در سطح شهرستان و استان از قهرمانان حمایت کامل داشته باشند و همیشه اردوهای کوتاه مدت را در دستور کار داشته باشند، ما در ادوار گذشته بزرگانی همچون جوکار‌ها، ابراهیمی، زنده یاد درویشی و میرزایی و ... می‌توانستند چندین مدال جهان و المپیک را در کارنامه خود ثبت کنند اما برای این‌که کشتی‌گیران جدید ما بتوانند این ناکامی ها را جبران کنند در قدم اول خانواده‌ها و مربیان خودباوری را در کشتی‌گیران تقویت کنند و مسئولین نیز باید حمایت کامل کنند.

عضو هیئت رئیسه هیئت کشتی استان همدان علت افت کشتی استان همدان را اینگونه عنوان کرد:کشتی همدان به یک‌باره همچون یک کِشتی طوفان زده در حال غرق شدن بود که برای نجاتش به حمیدرضا یاری گفتیم که کشتی را تحویل بگیرد و در حال حاضر باید وی را حمایت‌ کنیم تا بتوانیم به روز‌های اوج گذشته برگردیم، اما راه برگشتن به دوران طلایی کشتی استان همدان بعد از داشتن همدلی در بین همه اهالی کشتی استان از دل و جان کار کردن مربیان سازنده چاره کار است و باید همچون مربیان بزرگ کشتی استان در ادوار گذشته با عشق کار کنند و همچون شمع آب شوند تا کشتی ما رشد کند و با نقد‌های غیر منصفانه و تند همدیگر را مورد هجمه قرار ندهند.
در ادامه کاظمی روشن در قالب پیشنهادی مبنی بر پیشرفت کشتی‌گیرانی همچون حاجیلویان که به تازگی به تیم ملی راه پیدا کرده‌اند عنوان کرد:
باید مسئولین ما در سطح شهرستان و استان از قهرمانان حمایت کامل داشته باشند و همیشه اردوهای کوتاه مدت را در دستور کار داشته باشند، ما در ادوار گذشته بزرگانی همچون جوکار‌ها، ابراهیمی، زنده یاد درویشی و میرزایی و ... می‌توانستند چندین مدال جهان و المپیک را در کارنامه خود ثبت کنند اما برای این‌که کشتی‌گیران جدید ما بتوانند این ناکامی ها را جبران کنند در قدم اول خانواده‌ها و مربیان خودباوری را در کشتی‌گیران تقویت کنند و مسئولین نیز باید حمایت کامل کنند.

مصطفی ساجدی-خبرنگار کشتی پرسون

| 288406