288066

آخانی در گفت و گو با پرسون؛

فراگیری بی‌نظمی‌های اقلیمی در تمام جهان/ بارندگی‌ها در فصل گرم جذب نمی‌شود

تصویر فراگیری بی‌نظمی‌های اقلیمی در تمام جهان/ بارندگی‌ها در فصل گرم جذب نمی‌شود
یک کارشناس محیط زیست بیان کرد: بارندگی‌هایی که در فصل گرم شاهد آن هستیم، به دلیل دمای بالا، جذب آبخوان‌ها نمی‌شود؛ البته این بارندگی‌ها برای تقویت پوشش گیاهی به خصوص گونه‌های چند ساله و بوته‌ای بسیار مفید است.

حسین آخانی، کارشناس محیط زیست در خصوص بارندگی‌های اخیر و تاثیر آن بر وضعیت خشکسالی احتمالی به خبرنگار پرسون، گفت: بارندگی‌ها مقدار قابل توجهی نیست و ادامه بارش‌ها نیز مشخص نمی‌باشد.

آخانی افزود: بارندگی‌هایی که در فصل گرم شاهد آن هستیم، به دلیل دمای بالا، جذب آبخوان‌ها نمی‌شود؛ بنابراین برای قضاوت در خصوص تاثیر این بارش‌ها فرصت لازم است و میزان قابل توجهی نیز نمی‌باشد. البته این بارندگی‌ها برای تقویت پوشش گیاهی به خصوص گونه‌های چندساله و بوته‌ای بسیار مفید است.

وی ادامه داد: در دو سال گذشته میزان بارندگی‌ها از متوسط بالاتر بوده و این به ماهیت آب و هوای ایران بازمی‌گردد که قاره ای است و دارای نوسانات زیادی است.

این استاد دانشگاه در پایان گفت: بی‌نظمی‌های اقلیمی در جهان به دلیل گرمایش زمین افزایش یافته است؛ ایران نیز از شرایط جهانی بی نصیب نیست.

| 288066