287212

"روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر" گرامی باد

تصویر "روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر" گرامی باد

هر ساله روز هشتم می سال میلادی مصادف با هجدهم اردیبهشت، روز جهانی "صلیب سرخ و هلال احمر" گرامی داشته می شود به این امید که با رعایت اصول هفتگانه تعریف شده توسط کشورهای مختلف و برافراشته شدن پرچمی که نشانش سفیدی صلح و سرخ مهر است به صلح و آرامش در جهان کمکی شده باشد.

رسانه پرسون

| 287212