286647

نامزدهای انتخابات باید فضای رسانه‌ای و شعاری خود را مدیریت کنند

تصویر نامزدهای انتخابات باید فضای رسانه‌ای و شعاری خود را مدیریت کنند
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس یازدهم همه‌گیری کرونا، میزان مشارکت مردمی و قطعی نبودن حضور بعضی شخصیت‌ها و تأثیرگذاری عملکرد دولت تدبیر و امید را از چالش‌های انتخابات ۱۴۰۰ دانست.

به گزارش پرسون، سمیه رفیعی در مورد چالش‌های انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، اظهار کرد: همه‌گیری کرونا، میزان مشارکت مردمی و قطعی نبودن حضور بعضی شخصیت‌های مهم در تب و تاب انتخاباتی این روزها تأثیرگذار است. در عین حال به نظرم مهم‌ترین عامل تأثیرگذار در انتخابات عملکرد دولت تدبیر و امید است.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به عملکرد ۸ ساله دولت مدعی شد: وقتی از فضای پور شور انتخاباتی حرف می‌زنیم یعنی از انگیزه مردم حرف می‌زنیم، به نظرم مردم دچار فضایی شدند که تأثیرپذیرفته از عملکرد دولت است و امیدوارم فضای به وجود آمده به نفع حضور پرشور مردم تغییر یابد.

این عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس نسبت به گرم شدم فضای انتخاباتی در روزهای آتی ابراز امیدواری کرد و گفت: امیدوارم تا روز ثبت نام رسمی، نامزدهایی به میدان بیایند تا این فضا را گرمی ببخشند و مردم برای مشارکت دلگرم شوند. یک قطبی شدن یا دو قطبی شدن تا لحظات آخر ثبت نام رسمی قابلیت پیش‌بینی ندارد. رسانه‌ها همواره سعی خواهند کرد فضای رسانه‌ای را گرم کنند و معمولاً پیش‌بینی‌هایی دارند اما تحرکات قطعی نامزدها غیرقابل پیش‌بینی است.

نماینده مردم تهران در مجلس با استناد به سخنان اخیر رهبری در مورد انتخابات به ضرورت ارائه برنامه مشخص اشاره کرد و گفت: شرایط و امکانات کشور ما مشخص است. نامزدهای انتخابات باید فضای رسانه‌ای و شعاری خود را مدیریت کنند.

| 286647