286484

نیکزاد:

تناسب قیمت ⁧‫شکر با ⁧‫دلار‬⁩ 45 هزار تومانی/ آقای رئیس جمهور؛ مقصراین نابه سامانی هم تحریم هاست؟

تصویر تناسب قیمت ⁧‫شکر با ⁧‫دلار‬⁩ 45 هزار تومانی/ آقای رئیس جمهور؛ مقصراین نابه سامانی هم تحریم هاست؟
نایب رئیس مجلس گفت: قیمت فعلی ⁧‫شکر‬⁩، متناسب با ⁧‫دلار‬⁩ 45 هزار تومانی است.

به گزارش پرسون، علی نیکزاد در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:

«بنا به گفته دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی، قیمت فعلی ⁧‫شکر‬⁩، متناسب با ⁧‫دلار‬⁩ 45 هزار تومانی است. جناب آقای ⁦‪روحانی⁩ کجای این نابه‌سامانی وابسته به تحریم‌هاست؟»

| 286484