286399

نیم سکه امروز در بازار آزاد چند؟ + جدول

تصویر نیم سکه امروز در بازار آزاد چند؟ + جدول
در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی به 5 میلیون و 270 هزار تومان ربع سکه هر قطعه 3 میلیون و 310 هزار تومان رسید.

به گزارش پرسون، امروز دوشنبه 13 اردیبهشت ماه 1400 ماه قیمت سکه امامی با افزایش 130 هزار تومانی نسبت به روز گذشته به 9 میلیون و 592 هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی با کاهش 3000 تومانی نسبت به روز قبل به 9 میلیون و 397 هزار تومان به کار خود ادامه داد.

در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی به 5 میلیون و 270 هزار تومان ربع سکه هر قطعه 3 میلیون و 310 هزار تومان و سکه گرمی یک میلیون 855 هزار تومان خرید و فروش می شود. قیمت طلای 18 عیار، امروز 949 هزار و 300 تومان ارزش گذاری شده است.

| 286399