286396

دلار در سراشیبی قیمت +جدول

تصویر دلار در سراشیبی قیمت +جدول
امروز با شروع معاملات قیمت دلار ریزش و سایر ارزها با نوسان همراه شدند.

به گزارش پرسون، امروز دوشنبه 13 اردیبهشت ماه 1400 قیمت دلار در بازار آزاد با 340 ریال کاهش، به 21 هزار و 804 تومان رسیده است. طی معاملات امروز، 218,490 بیشترین مقدار و 217,960 نیز کمترین رقمی است که برای دلار پیش بینی می شود. قیمت یورو با کاهش 90 ریالی نسبت به روز گذشته به 26 هزار و 606 تومان رسیده است.

| 286396