286085

تمدید تاریخ انقضای کارت های بانک ملی ایران

تصویر تمدید تاریخ انقضای کارت های بانک ملی ایران
تاریخ انقضای کارت های بانک ملی ایران تمدید شد.

به گزارش پرسون، در پی شیوع بیماری کرونا و لزوم کاهش مراجعات حضوری به شعب بانک ملی ایران، تاریخ انقضای کارت های این بانک به صورت خودکار تا پایان بهمن ماه سال 1401 تمدید شد.

بر این اساس، دارندگان کارت های بانکی با تاریخ انقضای تا1399/11می توانند از فرصت تمدید یک ساله و دارندگان کارت های بانکی با تاریخ انقضای تا 1400/11 نیز می توانند از تاریخ تمدید شده تا 1401/11 استفاده کنند.

| 286085