285714

رئیس اداره نظارت بر حیات وحش استان زنجان خبر داد:

حفر چاه های عمیق؛ بزرگترین تهدید زیستگاه های حیات وحش / زیستگاه های حیات وحش جزیره ای شد

تصویر حفر چاه های عمیق؛ بزرگترین تهدید زیستگاه های حیات وحش / زیستگاه های حیات وحش جزیره ای شد
رئیس اداره نظارت بر حیات وحش استان زنجان با اشاره به حفر چاه های عمیق گفت: این موضوع به مهمترین تهدید برای زیستگاه ها و حیات وحش استان زنجان تبدیل شده است.

پرویز رستمی در گفت و گو با پایگاه خبری_تحلیلی پرسون اظهار کرد: برخی افراد از طریق حفره چاه های عمیق به صورت غیر قانونی نسبت به انتقال آب و فروش آن اقدام می‌کنند که این عامل خود منجر به بروز مشکلاتی برای زیستگاه های حیات وحش شده است.

وی در خصوص راه حل کاهش مشکلات ایجاد شده برای زیستگاه‌های حیات وحش عنوان کرد: هر منطقه‌ای کشش و قدرت خود را دارد و برخی از مناطق دیگر توان کشت آبی را ندارند و به همین علت باید در چنین نقاطی کشت به صورت دیم انجام شود.

رئیس اداره نظارت بر حیات وحش استان زنجان به مشکلات دیگر زیستگاه‌های حیات وحش اشاره و عنوان کرد: تبدیل کشت سنتی به صنعتی، غیر اصولی بودن کشت و کارها، جزیره ای شدن زیستگاه‌ها و نابودی آنها از جمله دیگر مشکلات محیط زیست استان محسوب می‌شود.

رستمی به موضوع زاد و ولد چارپایان اشاره و عنوان کرد: تجربه نشان داده است که آهوها در زمان وقوع ترسالی متوجه بارش مناسب باران می شوند و در چنین مواقعی از سال دوقلوزایی این جانوران با شکوه و زیبا افزایش پیدا می کند.

وی در خصوص آمارگیری و سرشماری حیوانات ادامه داد: اغلب سرشماری از آهوان در فصل پاییز و سرشماری از قوچ و میش ها در ماه های آذر و دی ماه به صورت سالانه انجام می شود.

رئیس اداره نظارت بر حیات وحش استان زنجان گفت: از شهروندان درخواست می شود که از جابجا کردن بره آهو و انتقال آن به اداره محیط زیست خودداری کنند چرا که مادر این بره آهوان اغلب برای جمع آوری غذا مدتی او را ترک کرده اما پس از آن مجدد به محل مخفی بره آهو باز می‌گردد.

فاطمه شمشیرگر از زنجان

| 285714