281985

بورس بالاخره مثبت شد!

تصویر بورس بالاخره مثبت شد!
شاخص بورس بالاخره امروز را با رشد شروع کرد.

به گزارش پرسون، طی دقایق ابتدایی معاملات امروز، شاخص بورس رشد ۸۴۹۱ واحدی را تجربه کرد. شاخص هم وزن نیز مثبت و رشد ۳۶۶ واحدی داشته است.

سه نماد فولاد، شستا و فملی نیز بیشترین اثر را بر رشد بورس امروز داشتند.

| 281985