280763

افت ۵۹۰۰ واحدی شاخص کل بورس

تصویر افت ۵۹۰۰ واحدی شاخص کل بورس
شاخص کل بورس تهران در ادامه روند نوسانی خود با افت ۵۹۰۰ واحدی تا به عقب نشینی در کانال ۱.۲ میلیون واحدی ادامه داد.

به گزارش پرسون، شاخص هم وزن نیز افت ۳۳۰ واحدی داشته است.

نمادهای فولاد، فملی، شستا، شپنا، وبملت، خودرو و شتران بیشترین تاثیر منفی را در این روند داشته است.

شاخص فرابورس هم کاهش ۴ واحدی دارد.

| 280763