257368

قرمزی بورس در اولین روز از آخرین هفته ۹۹

بورس اولین روز از آخرین هفته ۹۹ را نیز منفی شروع کرد.

به گزارش پرسون، طی دقایق ابتدایی معاملات امروز، شاخص بورس با افت ۸۷۲ واحدی مواجه شد. البته شاخص هم وزن نیز مثبت و رشد ۸۱ واحدی داشته است.

در ریزش امروز بورس سه نماد شستا، خودرو و شتران بیشترین تاثیر را داشتند.

| 257368