245097

لابی، مهندسی و یا ....؟!

فرهنگ واژگان انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال

تصویر فرهنگ واژگان انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال
انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال با انتخاب شهاب الدین عزیزی خادم به عنوان رییس جدید به اتمام رسید. این انتخاب قابل پیش بینی بود.

به گزارش پرسون، حالا قرار است شهاب الدین عزیزی خادم بر روی صندلی داغ بنشیند. او با کسب حداکثر آرا عنوان رییس جدید را به دست آورد.

به هر حال پرونده انتخاباتی که باید یک سال پیش برگزار می شد بسته شد.

علی کریمی که محبوب ترین چهره انتخابات بود با 9 رای شکست خورد و انتخابات را ترک کرد و البته صحبت هایی کنایه آمیز هم به زبان آورد.

حال که پرونده این دوره از مجمع انتخاباتی بسته شده بهتر است نگاهی به فرهنگ واژگان به کار رفته در رویداد انتخاباتی بیندازیم.

لابی: لابی نباشد واقعا برخی از کاندیداها چکار کنند؟! لابی یکی از مهم ترین کلمات به کار رفته در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال است. تا لابی نباشد کار راه نمی افتد.

آنقدر ماجرا بیخ پیدا کرد که مهدی محمدنبی به برخی از کاندیداها که سخت در تلاش بودند گفت که دیگر وقت لابی گذشته است و سر جای خود بنشینید.

مهندسی: علی کریمی بعد از ترک انتخابات روز مهندس را تبریک گفت که البته خوب می دانیم منظور جادوگر فوتبال ایران چیست! آیا انتخابات مهندسی شده بود؟ آیا چیزهایی که در روزهای گذشته گفته می شد صحت داشت؟ به هر حال مبحث بسیار سنگین و هوشمندانه مهندسی شدن چیزی است که در تمامی فدراسیون ها و نه فقط فدراسیون فوتبال باب است.

کناره گیری: این به نفع آن کنار می رود و آن به نفع این. کناره گیری یکی از کاندیداها تا بوده در رقابت های انتخاباتی وجود داشته است. در این دور هم شاهد این اتفاق بودیم.

دور دوم: واضح بود که انتخابات ریاست جدید فدراسیون فوتبال به دور دوم می کشد. از روزها قبل نیز پیش بینی می شد که همه چیز به دور دوم کشیده خواهد شد. اینکه آیا این اتفاق به همان مهندسی شدن ارتباط دارد یا خیر نمی دانیم اما در دور دوم شاهد رقابت کیومرث هاشمی و شهاب عزیزی خادم بودیم که در نهایت دومی به صندلی داغ فدراسیون فوتبال رسید.

قابل پیش بینی: همه چیز قابل پیش بینی بود؟ بسیاری می دانستند عزیزی خادم قرار است رییس فدراسیون فوتبال ایران شود؟ واژگان مربوط به فدراسیون فوتبال ارتباط بسیار تنگاتنگی با هم دارند. مهندسی قابل پیش بینی. شاید هم واقعا این اتهام غیرمنصفانه باشد. پس بیایید باور کنیم فدراسیون فوتبال انتخاباتی سرشار از واقعیت و یکرنگی داشت!

| 245097