231280

سرپرست سابق سازمان تجارت جهانی در گفتگو با پرسون:

فرصت‌های اقتصادی ایران در اتحادیه اوراسیا

در حال حاضر تراز تجاری به نفع اتحادیه اوراسیا است و آن‌ها حدود یک میلیارد و 760 میلیون دلار صادرات به ایران دارند که منجر به ایجاد تراز تجاری منفی یک میلیارد دلاری شده است. جمهوری اسلامی ایران فرصت‌های بسیار خوبی را در ذات خود دارد و از طرفی شرکت‌های توانمند زیادی را دارد که می‌توانند از این فرصت به خوبی استفاده کنند. این‌که جمهوری اسلامی ایران امروز بالغ بر 760 میلیون دلار صادرات به اتحادیه اوراسیا دارد، نشان می‌دهد که این پتانسیل در داخل کشور شکل گرفته است.

محمدرضا مودودی سرپرست سابق سازمان تجارت جهانی در گفتگو با پرسون، در خصوص ظرفیت‌های ایران در اوراسیا اظهار داشت: یکی از نقاط ضعف و پاشنه آشیل تجارت خارجی ما در طول سال‌های گذشته، عدم اتصال به پیمان‌های تجاری بوده است که در دنیا سهم بالایی از تجارت خارجی کشور را به خود اختصاص داده‌اند و ما در این زمینه به شدت ضعف داریم.

مودودی در ادامه بیان کرد: اتفاق خوبی که در سال‌های اخیر افتاده این است که یک اتحادیه در شمال ایران که ظرفیت تجاری بالایی دارد، تمایل دارد که ایران را در پیمان تجاری خود شریک ‌کند.

وی افزود: با توجه به این‌که این اتحادیه یک گردش تجاری بالای ۸۵0 میلیارد دلاری دارد، فرصت خوبی برای ایران فراهم شده است که با افزایش سهم صادرات خود که در حال حاضر حدود 760 میلیون دلار است یک بازار بالقوه جدید را برای خود ایجاد کند.

سرپرست سابق سازمان تجارت جهانی تصریح کرد: نکته قابل توجه این است که در حال حاضر تراز تجاری به نفع اتحادیه اوراسیا است و آن‌ها حدود یک میلیارد و 760 میلیون دلار صادرات به ایران دارند که منجر به ایجاد تراز تجاری منفی یک میلیارد دلاری شده است و ما باید برای آن برنامه‌ریزی کنیم.

محمدرضا مودودی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران فرصت‌های بسیار خوبی را در ذات خود دارد و از طرفی شرکت‌های توانمند زیادی را دارد که می‌توانند از این فرصت به خوبی استفاده کنند. این‌که جمهوری اسلامی ایران امروز بالغ بر 760 میلیون دلار صادرات به اتحادیه اوراسیا دارد، نشان می‌دهد که این پتانسیل در داخل کشور شکل گرفته است.

وی همچنین تصریح کرد: اگر یک برنامه‌ریزی مشخص مبنی بر همگرا کردن شرکت‌های توانمند داشته باشیم و زمینه‌‌ای را فراهم کنیم که این شرکت‌ها با یکدیگر رقابت منفی نکنند و از طرفی نیز در سطح بالا مذاکراتی را انجام دهیم که بتوانند برای افزایش تجارت ظرفیت‌سازی کنند، قطعاً می‌توان این تراز تجاری را به نفع کشور تغییر داد.

سرپرست سابق سازمان تجارت جهانی در پایان گفت: تنش تجاری که بین چین و روسیه ایجاد شده است، برای واردات کالای چینی به روسیه محدودیت ایجاد خواهد کرد که این مسئله یک فرصت طلایی برای کشور ما است که بتوانیم از این فرصت استفاده کنیم و خلع حضور تجار چین را در اتحادیه اوراسیا پر کنیم و این مهم نیازمند این است که اتحادیه‌های صادراتی و فعالان اقتصادی کشور را بسیج و همراه کنیم که بتوانند با هدف‌گذاری مناسب آرمانی را که امروز برای آن برنامه‌ریزی می‌کنیم محقق کنند و شرایط را برای این‌که تجارت خارجی به این سمت سوق پیدا کند، فراهم نماییم.

| 231280

مطالب مرتبط