229755

ارائه گواهی عدم سوء پیشینه مدرک ضروری ثبت نام در انتخابات شورا‌ها است

تصویر ارائه گواهی عدم سوء پیشینه مدرک ضروری ثبت نام در انتخابات شورا‌ها است
رئیس کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در تهران گفت: ارائه گواهی عدم سوء پیشینه به عنوان اولین مدرک برای ثبت نام در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا ضروری و لازم است.

به گزارش پرسون، طبق اعلام روابط عمومی فرمانداری تهران، ایمان قربانی با اشاره به برگزاری انتخابات شورای شهر و روستا اظهارداشت: پیرو تاکیدات وزیر کشور و فرماندار تهران ارائه برگه عدم سوء پیشینه به‌عنوان اولین مدرک برای ثبت نام در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا ضروری ولازم است.

رئیس کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در تهران افزود: باتوجه به اینکه تا زمان ثبت نام انتخابات شورا‌های اسلامی حدود ۴۵روز دیگر زمان باقی است، متقاضیان و واجدین شرایط می‌بایست برای ثبت نام در این دوره از انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا حتما نسبت به اخذ برگ سوپیشینه اقدام وبه منظور ثبت نام آن را ارائه کنند.

وی عنوان کرد: ثبت نام داوطلبان عضویت در شورا‌های اسلامی شهر‌ها از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه تاریخ ۲۰اسفندماه ۹۹ آغاز و تا ساعت ۱۸ روز سه شنبه تاریخ ۲۶سفندماه (جمعاً به مدت ۷ روز) ادامه دارد. بر اساس تبصره ۳ ماده ۳۰ قانون انتخابات شورا‌های اسلامی، داوطلبان در هنگام ثبت نام باید گواهی عدم سوءپیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از ۳ ماه نگذشته باشد را ارائه کنند.

| 229755