228530

دادستان کرمانشاه:

ضرورت مقابله جدی با تخلفات زیرپوستی برخی عطاری ها/ کشتارهای غیرمجاز باید جمع آوری شوند

تصویر ضرورت مقابله جدی با تخلفات زیرپوستی برخی عطاری ها/  کشتارهای غیرمجاز باید جمع آوری شوند
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه با اشاره به عرضه کشتار غیرمجاز دام در برخی از محلات شهر کرمانشاه، عنوان کرد: با توجه به خطراتی که این نوع از عرضه گوشت دام برای سلامت شهروند به همراه دارد، در راستای حفظ حقوق عامه دستورالعمل هایی را برای برخورد با آن داده ایم.

به گزارش پرسون از کرمانشاه، شهرام کرمی دادستان کرمانشاه اظهار داشت: براین اساس، از پلیس نظارت بر اماکن استان می خواهیم تا با همکاری مرکز بهداشت و اجرائیات شهرداری نسبت به جمع آوری ابزارالات و وسایل کشتار غیرمجاز از جمله داربست هایی که نصب شده اقدام کنند.

دادستان کرمانشاه اضافه کرد: همچنین در برخی از محلات شهر نصب داربست برای کشتار غیرمجاز هم در معابر ترافیک هایی را بوجود می آورد که باید با آنها برخورد شود.

وی در ادامه به یکی دیگر اقدامات حوزه حقوق عامه دادسرای کرمانشاه اشاره کرد و گفت: باتوجه به گزارشاتی مبنی براینکه برخی از عطاری اقدام به فروش روانگردان و مواد مخدر می کنند، دستور مقابله با آنها را صادر کردیم.

کرمی خاطرنشان کرد: بنابراین از معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خواسته ایم تا نظارت ها و بازرسی خود را از عطاری ها افزایش دهند و درصورت مشاهده تخلفی گزارش دهند تا برای عطاری متخلف پرونده قضایی تشکیل دهیم.

وی در ادامه به تخلفاتی که در برخی از کافی شاپ ها و قهوه خانه های کرمانشاه هم رخ می دهد، اشاره ای کرد و گفت: هرچند که در دوسال اخیر این مسئله را در دستور کار قرار داده و به آن پرداخته ایم، اما اتاق اصناف و پلیس اماکن باید با تشکیل تیم هایی مستمرا بر فعالیت این واحدهای پذیرایی نظارت داشته باشند.

کرمی متذکر شد: البته یک دادیار ویژه هم برای نظارت و رسیدگی به تخلفات کافی شاپ ها و قهوه خانه ها تعیین کرده ایم تا برخورد ها جدی تر شود.

| 228530