228527

یادداشت:

استاندار سیستان و بلوچستان از خبرنگاران عذر خواهی کند

تصویر استاندار سیستان و بلوچستان از خبرنگاران عذر خواهی کند
یادداشت/ استاندار سیستان و بلوچستان، در پی خبرهای انتقادی یکی از خبرنگاران صدا و سیمای آن شهر، خبرنگاران را به (....) تشبیه کرده و گفته آنها کارهای خوب را نمی بینند.

پرسون، این توهین جدا از به درد آوردن قلب قشر فرهیخته جامعه که با حداقل امکانات درخط مقدم جبهه آگاهی رسانی جامعه تلاش می کنند توهین به قلمی است که پروردگار جهت اهمیت جایگاه آن و رسالتش برای آگاه کردن انسانها به آن در کتاب مقدس ما مسلمانان قسم خورده است.

واقعا نمیدانم‌ اگر این توهین را خبرنگاری به یک مدیر رده سه یک استان می کرد چه مجازاتی را در پی داشت.

متاسفانه خودخواهی و خود باوری بعضی مدیران این روزها به جایی رسیده که بخود اجازه می‌دهند بدون ترس و نگرانی چشمها را بسته و دهان را برای هر چه که دوست دارند باز کنند..

من اگر جای خبرنگاران استان سیستان و بلوچستان بودم با کمک همکارانم ریز به ریز شاهکارها و خدمات این بزرگوار را به عنوان یک مقام عالی جهت رفع مشکلات استان زیر ذره بین مطالبه گری می بردم تا بداند سکوت خبرنگاران از حجب و حیا و ایمانشان به رسالتشان است و گرنه به پایین کشیدن وی از صندلی که او امروز به آن فخر می فروشد یک امانت برای خدمت به همین خبرنگاران و امثال آنهاست کاری چون آب خوردن است!

امیدوارم مقامات عالی رتبه در کشور این فرهیخته را وادار به عذر خواهی از خبرنگاران و صاحب قلم مان ما در سیستان و بلوچستان نمایند، باشد که دیگر قبل از سخن گفتن به عنوان یک الگو مدیریتی کمی فکر کند!

نویسنده: شهرزاد بهادری

| 228527