مهمترین اخبار

مدیرکل ورزش و جوانان قم، با توجه به استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی به منظور تکمیل، ‌بهره‌برداری ومدیریت مکان‌های ورزشی در استان،‌ گفت: احداث ۴ طرح توسعه و زیرساختی ورزش قم با اعتبار ۱۸۴ میلیارد ریال به بخش خصوصی واگذار می‌شود.