صفحه اصلی ورزش

گزارش لحظه به لحظه زویدادهای ورزشی ایران و جهان در حوزه های مختلف مانند والیبال، فوتبال، بسکتبال، کشتی و دیگر ورزش ها را در سرویس ورزشی پرسون دنبال کنید.

مهمترین اخبار

سرمربی تیم سریک گفت: خانواده آزمون تمام هدف‌شان این بود که بستری برای زنان والیبالیست و پیشرفت دختران استان گلستان را فراهم کنند، آنها نه تبلیغی از این راه انجام می‌دهند و نه درآمدی کسب می‌کنند.