مهمترین اخبار

دیرکل ورزش و جوانان قم گفت: استان قم خاستگاه کشتی فرنگی کشور است و روند توسعه و ارتقای شاخص‌ها و ظرفیت‌های این رشته ورزش در قم همواره در طی سال های اخیر رشد داشته‌است.

کارشناس بسکتبال گفت: گرگان جزو استان‌هایی است که هواداران باوفا و بی شماری دارد. امیدوارم این قهرمانی شرایطی را به وجود بیاورد که تا بتوانیم از پتانسیل بسکتبال در این استان بیشتر بهره ببریم.

سرپرست معاونت ورزش استان زنجان:

ستاد بازی‌های آسیایی به میدان می‌آید

امانی از انتصاب دبیر و اعضای ستاد باز‌ی‌های آسیایی و پارا آسیایی ۲۰۲۲ چین طی حکمی از سوی مدیرکل ورزش و جوانان زنجان خبر داد.