صفحه اصلی فرهنگ و هنر

مهمترین اخبار

یعقوب پور از فهرست‌نویسی بیش از ۳۴ هزار کتاب، پیش از انتشار (فیپا) و همچنین پس از انتشار (فاپا) در فصل بهار سال جاری خبر داد.

به مناسبت بزرگداشت شیخ اشراق؛

فلسفه‌ای از جنس نور

فلسفه، ریشه در پویایی اندیشه دارد. فیلسوف، فرد اندیشمندی‌ است که کمک می‌کند تا تفکردر جامعه‌اش رشد کند و به بالندگی برسد. صاحبان فلسفه افرادی هستند که اندیشه را محدود نمی‌کنند.