ورزشی

دبیر هیئت کونگ فوی استان فارس اعتقاد دارد که گرفتن مجموعه ورزشی شهید دستغیب از هیئت‌های ورزشی، کاری غیرکارشناسانه و غیرحرفه‌ای بود که تاثیرات بسیار منفی را طی هفت ماه گذشته بر عملکرد این هیئت‌ها گذاشته است.
دومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان کبودراهنگ با موضوع غنی سازی اوقات فراغت و بررسی مسایل و مشکلات ثبت سمن های بخش گل تپه برگزارشد.