خانواده نوزادی که قبل از ۶ ماهگی با وزن ۵۰۰ گرم متولد شده بود تولد یک سالگی او را جشن گرفتند.
محققان نوعی از مارمولک‌ها را یافتند که قبلا در روند تکاملشان حدود ۶۲میلیون سال پیش، دست و پا در بدن آنها حذف شده بود اما حالا در بعضی مناطق به خاطر رطوبت هوا دوباره دست و پا آوردند!