228217

قرارداد تولید مشترک واکسن کرونا + فیلم

تصویر قرارداد تولید مشترک واکسن کرونا + فیلم
مقامات بهداشتی ایران و کوبا قرارداد تولید مشترک واکسن کرونا را امضا کردند.

به گزارش پرسون، تصاویری از امضای قرار داد همکاری ایران و کوبا برای تولید مشترک واکسن کرونا. قرارداد تولید مشترک واکسن کرونا بین مقامات بهداشتی ایران و کوبا به امضا رسید.

منبع: مهر

| 228217