208011

بازدید میدانی استاندار کرمانشاه از پروژه پیاده راه پارکینگ شهرداری:

پروژه ساماندهی فاضلاب شهر کرمانشاه نیازمند ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار است

تصویر پروژه ساماندهی فاضلاب شهر کرمانشاه نیازمند ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار است
استاندار کرمانشاه گفت: پیگیری ساماندهی فاضلاب شهر کرمانشاه و اجرای این پروژه نیازمند ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار است.

کرمانشاه- پرسون؛ هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه بعدازظهر امروز 23 مهرماه در بازدید میدانی از پروژه پیاده راه پارکینگ شهرداری اظهار داشت: بحث فاضلاب کرمانشاه یکی از کارهای اساسی است که باید هر چه زودتر تعیین تکلیف شود.

استاندار کرمانشاه گفت: در سفر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه مطرح شد که ساماندهی فاضلاب شهر کرمانشاه نیازمند ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار است و امیدواریم زودتر انجام شود. پروژه ساماندهی فاضلاب شهر کرمانشاه در حال پیگیری می باشد.

آسیه کرمی- استان کرمانشاه

| 208011