مدیر کل ورزش و جوانان لرستان خبر داد:

هیات بسکتبال لرستان صاحب سالن اختصاصی می‌شود

کریمی با اشاره به این‌که هیات بسکتبال لرستان صاحب سالن اختصاصی می‌شود گفت: بسکتبال لرستان پیشینه خوبی دارد و باید کمک کنیم تا به جایگاه اصلی‌خود باز گردد.