221215

کسب عنوان برتر در کرمانشاه اتفاق افتاد؛

کسب عنوان برتر در زمینه ثبت منبع و صدور پروانه های بهره برداری از طریق سامانه TTAC

تصویر کسب عنوان برتر در زمینه ثبت منبع و صدور پروانه های بهره برداری از طریق سامانه TTAC
معاونت غذا و دارو در زمینه ثبت منبع و صدور پروانه های بهره برداری از طریق سامانه TTAC عنوان برتر را کسب کرد.

به گزارش پرسون از کرمانشاه، به منظور کسب عنوان برتر در زمینه ثبت منبع و صدور پروانه های بهره برداری از طریق سامانه TTAC، مدیر کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو از معاون غذا و دارو و مدیر نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تقدیر کرد.

دکتر عبدالحسین قاسم زاده مدیر کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو به پاس تلاش مستمر معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در راستای راه اندازی سامانه الکترونیک ثبت منبع و صدور پروانه محصولات آرایشی و بهداشتی به عنوان اولین دانشگاه در سطح کشور، از دکتر قباد محمدی معاون غذا و دارو، و دکتر شهریار مستوفی مدیر نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی با اهداء لوح سپاس قدردانی به عمل آورد.

گفتنی است صدور تمام پروانه های بهره برداری در حوزه غذا و آرایشی بهداشتی درحال حاضر به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه TTAC انجام می شود.

آسیه کرمی- استان کرمانشاه

| 221215