221193

رئیس دانشگاه علمی و کاربردی اصفهان:

در عرصه بازاریابی صنایع دستی خوب عمل نکرده ایم

تصویر در عرصه بازاریابی صنایع دستی خوب عمل نکرده ایم
رئیس دانشگاه علمی و کاربردی اصفهان با اشاره به اینکه در عرصه بازاریابی صنایع دستی خوب عمل نکرده ایم، اضافه کرد: در حوزه صادرات و بازاریابی تا چه اندازه توانستیم از فضای مجازی کمک بگیریم.

به گزارش پرسون، بهزاد رضایی در اولین رویداد شتاب میناکاری که به منظور حمایت از صنعت میناکاری برگزار شد اظهار داشت: هر ساله در فصل آذرماه شاهد گردشگران زیادی در شهر اصفهان بودیم که امسال به خاطر شیوع کرونا شاهد رکود کامل صنعت گردشگری و بازار فروش صنایع دستی هستیم.

وی با بیان اینکه در سال های اخیر موفق به جذب توریست های جوان شده بودیم و کمتر شاهد توریست مسن بودیم، ادامه داد: در حوزه صنایع دستی و گردشگری دارای هویتی غنی هستیم که متاسفانه برای آن ارزش و احترام قائل نبودیم.

رییس دانشگاه علمی کاربردی اصفهان ادامه داد: در گذشته وارد هر خانه ای می شدیم مجموعه ای زیادی از صنایع دستی را شاهد بودیم اما از یک زمانی به بعد این فرهنگ به فراموشی سپرده شد.

وی با اشاره به اینکه در عرصه بازاریابی صنایع دستی خوب عمل نکرده ایم، اضافه کرد: در حوزه صادرات و بازاریابی تا چه اندازه توانستیم از فضای مجازی کمک بگیریم؟

رضایی اعلام کرد: با توجه به اینکه در عرصه بسته بندی خوب عمل نکرده ایم، بسیاری از کشورها صنایع دستی اصفهان را در قالب و طرح جدید به اسم خود می فروختند.

وی با بیان اینکه تا چه اندازه ای توانستیم در طرح و قالب ها تنوع ایجاد کنیم، گفت: هم اکنون در عرصه تولید صنایع دستی قوی عمل کرده ایم و نیاز به فناوری و بسته بندی داریم.

رییس دانشگاه علمی کاربردی اصفهان گفت: یکی از مزیت های بزرگ طرح آمایش سرزمین صنایع دستی و گردشگری است.

| 221193