220645

قدردانی خانواده سلگی از سفید پوشان و کادر درمان بیمارستان شهید قدوسی شهرستان نهاوند

تصویر قدردانی خانواده سلگی از سفید پوشان و کادر درمان بیمارستان شهید قدوسی شهرستان نهاوند

سرکار خانم دکتر نرگس مفرد طاهری

جناب آقای دکتر غلامرضا متین

جناب آقای دکتر محمد‌تقی سرداری

جناب آقای ایرج امرایی مدیریت محترم و همکاران زحمتکش بخش کرونا و آی سی یو بیمارستان شهید قدوسی شهرستان نهاوند

با سلام و تعظیم

مراتب قدرشناسی ما را پذیرا باشید.
حال که عنایت خداوندی شامل لحظه لحظه زندگیمان است صمیمانه لازم میدانیم
از دستان توانگر شما عزیزان کادر درمان که در بهبود حال گوهر نایاب زندگیمان مادر عزیزمان انصافا صمیمانه کوشیدید و از هیچ گونه رسیدگی برای بهبود و سلامتی مادرمان دریغ نکرده اید و مادر عزیزمان را به سوی سلامتی هدایت داشتید، تشکر نماییم.
از تک تک شما سفید پوشان کم توقع ، دلسوز و انسان های بهشتی، کمال تقدیر و تشکر را داریم و امید به آن داریم عنایت خداوندی همواره همراه و شامل حالتان باشد که دلسوزانه در این شرایط حساس قدم برمیدارید. تردید نداریم با دعای بسیاری از خانواده ها و مردم قدرشناس و عزیزمان، سند بهشتی شدنتان امضا شده است.

دعا گو و قدردان تلاشتان خانواده سلگی

| 220645