209213

پیام تبریک رسانه پرسون برای انتخاب و انتصاب جعفر سمیعی به عنوان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس

تصویر پیام تبریک رسانه پرسون برای انتخاب و انتصاب جعفر سمیعی به عنوان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس

برادر ارجمند

جناب آقای جعفر سمیعی

انتخاب و انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس تبریک عرض می نماییم.

ضمن آرزوی توفیق امید به آن داریم جنابعالی که از مدیران لایق، متعهد و دلسوز کشور عزیزمان هستید، در مسئولیت جدید باشگاه پرسپولیس نیز سربلند و موفق باشید.

رسانه پرسون

| 209213